Hapiportfel

Uzupełnimy braki w Twoim portfelu...

Opłaty

Klient, który chce ubiegać się o pożyczkę jest szczegółowo informowany o wszystkich kosztach z nią związanych. Informacje przedstawiane są niezwykle jasno i szczegółowo. Należy jednak zdawać sobie sprawę z dodatkowych opłat, które pojawiają się wówczas, kiedy raty pożyczki nie są spłacane w terminie. Całkowite koszty pożyczki to:

  • suma, którą pożyczamy,
  • odsetki, opłaty, prowizje i marże, a także dodatkowe usługi takie jak na przykład ubezpieczenie pożyczki.

Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zapoznanie się z treścią umowy, którą podpisuje. Nasz podpis oznacza akceptację wszystkich zawartych w niej postulatów. Podpisując umowę zobowiązujemy się do spłaty sumy, którą pożyczamy i wszelkich opłat dodatkowych. Wyrażamy również zgodę na egzekwowanie od nas wyżej wskazanych opłat.

Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o pożyczkę bez podawania przyczyny. Prawo to obowiązuje przez czternaście dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy odbywa się na warunkach określonych przez firmę udzielającą pożyczki. Informacje o procedurze postępowania można znaleźć w regulaminie przedstawionym przez pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca podpisuje i przesyła do pożyczkodawcy stosowny formularz, zwraca także pożyczoną sumę pieniędzy.

Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszego spłacenia pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań, koszty pożyczki są obniżane o stosowną kwotę.

W przypadku, kiedy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zobowiązanie w terminie, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu spłaty. Warunki przedłużenia terminu spłaty są ustalane indywidualnie przez konkretną firmę udzielającą pożyczki.

W sytuacji niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, firma pożyczkowa ma prawo do egzekwowania pożyczonej sumy łącznie z odsetkami, opłatami karnymi. W przypadku, kiedy niezbędne okaże się wszczęcie postępowania sądowego, pożyczkodawca ponosi wszystkie koszty z nim związane.

RRSO ”0%” oferta promocyjna

Weź pożyczkę